Vergoedingen en Tarieven

Alle oefentherapeutische zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt bij een chronische aandoening volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor niet-chronische zorg voor kinderen tot 18 jaar gelden max. 18 behandelingen uit de basisverzekering. Na deze 18 worden de behandelingen eventueel vergoed uit uw aanvullende verzekering.

De praktijk voor kinderoefentherapie heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor Oefentherapie 2011 afgesloten. Alle verzekeringen sturen wij direct de rekening toe, die krijgt u dus niet thuis. De zorgverzekeraars hanteren daarbij vastgestelde tarieven. p. Indien u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar, waarmee wij geen contract hebben afgesloten, ontvangt u van ons een rekening. Deze declaratie kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. In dat geval zijn er twee mogelijkheden. Indien u:

  • Aanvullend Verzekerd bent, dan ontvangt u het declaratiebedrag geheel of gedeeltelijk terug van uw zorgverzekeraar. Vraag voor meer informatie uw zorgverzekeraar.
  • Niet Aanvullend Verzekerd bent, dan zullen de kosten (bij meer dan 18 behandelingen) van de behandeling niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Vraag voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Elk aanvullend pakket heeft zijn eigen maximale vergoeding. Houdt u er rekening mee dat de meeste verzekeraars fysiotherapie en oefentherapie bij elkaar optellen per jaar? Als een behandeling niet (meer) onder gecontracteerde zorg valt hanteren wij de volgende tarieven:

 

Screening/DTO: € 13,00

Intake en onderzoek na screening: € 28,00

Zitting kinderoefentherapie: € 42,00

Zitting Oefentherapie Cesar € 28,00

Kinderoefentherapeutisch rapport: € 28,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 52,00 

Instructie/overleg ouders van patient € 28,00 

Behandeling aan huis/instelling € 55,00 

Niet nagekomen afspraak € 28,00

 

 Tarievenlijst en betalingsvoorwaarden 2020