Kwaliteitsregister

Binnen de praktijk voor kinderoefentherapie werken wij voortdurend aan het verbeteren van onze kwaliteit. Beide therapeuten zijn geregistreerd kinderoefentherapeut en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici als kinderoefentherapeut. Iedere 5 jaar vindt herregistratie plaats.

Cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars kunnen via internet controleren of een paramedicus in het Kwaliteitsregister Paramedici is geregistreerd. Beide therapeuten van de praktijk voor kinderoefentherapie zijn aangesloten bij de beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar Mensendieck (VvOCM). Daarnaast zijn we ook aangesloten bij het Platform Kinderoefentherapie. Er wordt gewerkt met en volgens de

richtlijnen van de VvOCM. Daarnaast doen wij o.a. regelmatig aan bij- en nascholing en voeren we met collega’s intercollegiaal overleg.