Wat is kinderoefentherapie 4-18

 

                     

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck.

Een kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen tussen 0-18 jaar, met een motorische (ontwikkelings) achterstand. Doel van de therapie is spelenderwijs de motorische vaardigheden aan te leren of te verbeteren.

Bij motorische vaardigheden, moet u denken aan klimmen, springen, gooien, maar ook knippen, knutselen en schrijven. Als het ontwikkelen van deze vaardigheden niet vanzelf gaat, kan kinderoefentherapie geïndiceerd zijn.

Naast het behandelen van een motorische (ontwikkelings) achterstand, is de kinderoefentherapeut ook gespecialiseerd in het behandelen van houdings –en bewegingsproblemen. U moet hierbij denken aan het verbeteren van houding van uw kind of het verminderen/opheffen van klachten.

 

Wanneer kinderoefentherapie? 

Stoornissen in de motoriek & voorbeelden: 

 • Onhandigheid 
 • Moeite met leren fietsen 
 • Vaak vallen en struikelen 
 • Moeite met leren zwemmen 
 • Schrijfproblemen 
 • Niet graag knippen en knutselen 
 • Angst om te bewegen 
 • Te veel bewegen (hyperactiviteit) / te weinig bewegen 
 • Geen plezier in bewegen 
 • Problemen in de sensorische integratie 
 • Voorkeursligging bij baby’s. 

Houdingsgerelateerde aandoeningen en/of klachten & voorbeelden: 

 • Afwijkend looppatroon
 • Voet en beenklachten (doorgezakte voeten)
 • (Lage) rugklachten 
 • Spierspanningshoofdpijn 
 • Hypermobiliteit 
 • Scoliose

Vervolgens wordt er een uitgebreid kinderoefentherapeutisch verslag gemaakt. Dit bevat een overzicht van de resultaten, een Kinder-oefentherapeutische diagnose, behandeldoelen en een behandelplan. Het verslag wordt met u als ouder/verzorger besproken. We komen eventueel thuis om te oefenen en advies te geven!