Onderzoek en behandelen

Onderzoek

Tijdens de eerste afspraak neemt de kinderoefentherapeut een motorisch onderzoek af, bestaande uit een intake, een motorische test en een motorische observatie. Het doel van dit onderzoek is om zowel kwantitatief (motorische test) als kwalitatief (observatie) een indruk te verkrijgen van de motoriek. We streven ernaar om gedurende het onderzoek meer inzicht te krijgen in het gedrag en de leersstrategieën van het kind.

De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn:

  • Evenwicht
  • Grove motoriek
  • Ooghandcoördinatie 
  • Fijne motoriek 
  • Schrijven 
  • Ruimtelijke oriëntatie / lichaamsschema 
  • Houding 

Op basis van de onderzoeksgegevens wordt een verslag gemaakt.

 

Behandeling

 De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. De behandeling richt zich vooral op de ontwikkeling van de motoriek. Om de behandeling te laten slagen is de juiste aanpak en het vinden van de juiste leerstrategie van belang. Spelenderwijs leren en plezier in bewegen staat daarbij voorop.